TECH-GUM

Stosowana jest na strzelnicach, jako kotara służąca do przechwytywania pocisków i odłamków. Zabezpiecza strzelca przed odłamkami lub rykoszetem.

09 okladzina na beben a

Kaucz naturalny, z którego się składa, ma bardzo specyficzne właściwości w porównaniu do produktów syntetycznych. Kule przebijają kurtynę, która absorbuje część energii kinetycznej a powstałe dziury, zamykają się. Jednocześnie powstały kurz i hałas na kulochronie zostają znacznie osłabione.